Taxe notariale – Precizari

     Pentru serviciile prestate, biroul nostru notarial percepe taxe la nivelul minim de grila stabilit, conform Ordinului Ministrului Justitiei Nr. 46/C/2011, în sume determinate (fixe) sau onorarii graduale – pe tranşe şi în cote procentuale – în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului.

     In cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operaţiuni juridice, onorariul se stabileste pentru fiecare operaţiune în parte.

     Conform actului normativ sus mentionat notarul trebuie sa ceara părţilor să declare valoarea reala a bunurilor ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale si sa le explice care sunt consecinţele nedeclarării valorii reale a tranzacţiei, iar daca are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părţi, el poate refuza întocmirea actului.

      Taxele notariale, cum ar fi onorariul, impozitul datorat pentru venitul obtinut din transferul de proprietate, taxa de publicitate, precum si orice alte taxe si impozite pe care notarul este obligat sa le incasaze de la participantii la actul juridic notarial, se incaseaza in moneda nationala (Ron).

      Daca, pentru autentificarea actelor notariale, legea prevede obligatia platii vreunei sume de bani cu titlu de de taxe si impozite (ex.: impozitul pentru venitul obtinut din transferul de proprietate; taxa de publicitate imobiliara, taxa pentru inscrierea actelor in Registrele de evidenta INFONOT, etc)  acestea trebuie achitate inaintea semnarii actului sau, dupa caz, inaintea incheierii procedurii notariale, (ex., anterior eliberarii certificatului de mostenitor).

     Desi, sumele datorate, conform legii, cu titlu de taxe si impozite pentru actele si procedurile notariale sunt incasate de notarul public, aceste sume nu sunt retinute in beneficiul sau, ci, dimpotriva, notarul are obligatia virarii lor in conturile institutiilor beneficiare ( Primarii, Oficii de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Ministerul Finantelor, etc).

                                                                                                                                                                 Notar Public